ေရႊတိဂံု
ေစတီေတာ္

ရန္ကုန္
ျမန္မာ

ရာသီဥတု

ယေန ့
30°C
Clouds
C
မနက္ျဖန္
25°C
Clouds
C