ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ားတက္ေရာက္မႈ (၂၀၁၆ခုႏွစ္၊မတ္လ ၁ရက္မွ ၃၁ရက္ထိ)

2016 March (1 to 31) ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္တက္ေရာက္မွု

လူဦးေရ                         (၅၈၄၆၆) ဦး
ဧည့္၀င္ေၾကး                   (၄၆၇၅၆၈၀၀၀) + USD (၁၆၀)
တစ္ရက္ပ်မ္းမွ် လူဦးေရ      (၁၈၈၆)    ဦး၊    က်ပ္    (၁၅၀၈၈၀၀၀)

 

အလွဴေတာ္ရေငြ
US $ (၁၉၂၁၇)၊ တစ္ရက္ပွ်မ္းမွ် US $ (၆၂၀)

 

လူဦးေရအမ်ားဆံုး
(၁) ထိုင္း          -    ၁၄၃၈၀
(၂) ကိုရီးယား    -    ၄၂၄၄
(၃) ျပင္သစ္      -    ၄၀၇၆
(၄) တရုတ္       -    ၃၉၉၂
(၅) ဂ်ပန္          -    ၃၈၄၃

 

လူဦးေရအနည္းဆံုး
(၁) ဘူေဂးရီးယား    -    ၁၆
(၂) သီရီလကၤာ        -    ၃၄
(၃) ဖင္လန္            -    ၅၁
(၄) တာကီ             -    ၁၃၇
(၅) ဘယ္လဂ်ီယံ      -    ၁၄၄

ရာသီဥတု

ယ ေန ့
24°C
Rain
F
မနက္ျဖန္
24°C
Clouds
P