ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္တက္ေရာက္မႈစာရင္း(၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁ရက္မွ ၂၉ရက္ထိ)

2016 February (1 to 29) နိုင္ငံျခားသား ဧည့္တက္ေရာက္မႈ

​လူဦးေရ                       (၇၃၅၃၉) ဦး
​ဧည့္ဝင္ေၾကး                 (၅၈၇၈၅၆၀၀၀) + USD (၄၅၆)
တစ္ရက္ပ်မ္းမွ် လူဦးေရ   (၂၅၃၆) ဦး၊ က်ပ္ (၂၀၂၈၈၀၀၀)

 

အလႉေတာ္ရေငြ
US $ (၁၀၈၀၁)၊ တစ္ရက္ပ်မ္းမွ် US $ (၃၇၂)

 

လူဦးေရအမ်ားဆုံး
(၁) ထိုင္း           -  ၁၄၃၈၀
(၂) ျပင္သစ္       -   ၅၃၇၃
(၃) ကိုရီးယား     -   ၅၀၂၉
(၄) တ႐ုတ္         -   ၄၉၇၇
(၅) အေမရိကန္   -   ၄၇၉၂

 

​လူဦးေရအနည္းဆုံး
(၁) နိုင္ဂ်ီးရီးယား  -  ၉
(၂) ဘ႐ူနိုင္း        -  ၁၄
(၃) ဂိုေမးနီးယား  -  ၁၆
(၄) မကၠဆီကို     -  ၁၈
(၅) ပါရာေဂြး       -  ၂

ရာသီဥတု

ယ ေန ့
25°C
Clouds
P
မနက္ျဖန္
24°C
Rain
F