ရွှေတိဂုံ
စေတီတော်

ရန်ကုန်
မြန်မာ

ရာသီဥတု

ယနေ့
38°C
Clouds
G
မနက်ဖြန်
39°C
Clear
A