ေရႊတိဂံု
ေစတီေတာ္

ရန္ကုန္
ျမန္မာ

ရာသီဥတု

ယေန ့
27°C
Clear
C
မနက္ျဖန္
26°C
Clear
A