ေရႊတိဂံု
ေစတီေတာ္

ရန္ကုန္
ျမန္မာ

ရာသီဥတု

ယ ေန ့
26°C
Rain
F
မနက္ျဖန္
27°C
Rain
F