ေရႊတိဂံု
ေစတီေတာ္

ရန္ကုန္
ျမန္မာ

ရာသီဥတု

ယေန ့
34°C
Clear
C
မနက္ျဖန္
34°C
Rain
F