ေရႊတိဂံု
ေစတီေတာ္

ရန္ကုန္
ျမန္မာ

ရာသီဥတု

ယေန ့
27°C
Rain
F
မနက္ျဖန္
29°C
Rain
F